Новини за индикативен график

За да се осигури публичност, прозрачност и информираност, управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) публикува редовно индикативен график. Последният представлява прогнозен механизъм. Той е от полза за потенциалните клиенти по предстоящите приеми по отделните мерки. Позволява да се предприемат от по-рано подготвителни стъпки спрямо проектните предложения.
Следваща >>