Новини за аренда

Арендата позволява на земеделците да владеят временно при определени условия желаната от тях земеделска земя. Двете страни на договора са съответно земевладелец (арендодател) и земеползвател (арендатор).
Следваща >>