Вие сте фермер и искате да разширите своето стопанство? Сега можете да наемете земя от лидера в управлението на земеделски земи „Агрион“. Компанията пуска на пазара хиляди декари плодородна земя от огромното си портфолио, които отдава под наем, чрез пряко договаряне.

Експертите на „Агрион“ са разработили процедурата така, че да се осигурят честни и прозрачни преговори за всички участници. Няма скрити клаузи и никой не се ползва с преимущество. 

От дружеството предупреждават стопаните да побързат, тъй като след успешната кампания по отдаване чрез търгове, количеството земя за пряко договаряне намалява.

Мярката е особено подходяща за млади фермери, които не разполагат с нужните средства за закупуване на земя или пък имат нужда от първоначално финансиране, за да развият своите стопанства.

Всеки, който иска или се занимава със земеделие, може да намери своята земя. Разгледайте всички имоти

Компанията предлага и опция за наемане по изцяло дигитален път – от пълната информация за имотите през подаването на заявка и частично до сключването на сделката. На официалния сайт на земеделския лидер всеки може да разгледа предложенията, систематизирани по области, населени места и землища.

„Предложените земеделски земи позволяват на всеки, който иска да се занимава със селско стопанство, да се включи, дори ако не притежава опит в тази сфера. Това е изключителна възможност и за хора извън агросектора, които нямат финансова възможност или желание да купуват собствена земя“, казват експертите от „Агрион“.

Наемането на земя дава възможност на всички участници на пазара да разширят площта, която обработват, и да бъдат по-конкурентоспособни. 

Статистиката сочи, че наемът е най-лесният начин за уедряване на земеделските стопанства. Според проучвания от Австрия и Германия най-малки са разходите при обработка на масиви от 50-100 дка. За да постигнат такъв размер на стопанствата си, фермерите трябва да преговарят с десетки малки собственици или с големи стопани на земеделски земи, какъвто е „Агрион“. 

Практиката показва, че все повече земеделци избират „Агрион“ за партньор заради коректните и честни условия, които компанията предлага.

„Агрион“ е най-разпознаваемият за частните собственици бранд, който се занимава с управление на земеделски земи. За близо 75% от собствениците на земи и над половината от арендаторите в страната дружеството е предпочитаният партньор за сключване на сделка за земеделска земя.

Информация за „Агрион“ може да намерите на www.agrion.bg, 0800 111 66 или във всеки офис на дружеството в цялата страна.