Източнобалканската свиня е единствената в България „древна“ порода, оформена при естествения отбор със сравнително слаба намеса на човека. Тя е включена в официалния Списък на застрашените от изчезване редки породи в България.

 

Източнобалканската свиня от А до Я


Въпреки ясните белези, по които Източнобалканската свиня (ИБС) се различава от дивите прасета, все още има ловци, които бъркат животните при отстрел. Нерядко и потребителите на месо и свински продукти не са сигурни как да различат месото на Източнобалканските свине от това на дивите прасета, предупреждава Радостина Донева, председател на Управителния съвет на Асоциацията за развъждане и съхранение на Източнобалканската свиня (АРСИС) - Шумен.


„Доброто познаването на породата ще помогне за опазването ѝ, особено сега, когато има риск да я загубим“, изтъква Донева.


Най-общо прасето от породата Източнобалканска свиня е със средно висок ръст, сбито тяло с равномерно развити предна и задна част, здрави и къси крака. Четината е гъста, права и твърда и образува много характерния за породата гребен от тилната кост до кръстеца, посочва Донева.

 


Живото тегло в неугоено състояние е 60-80 кг, а при угоено - 110-130 кг. Преобладаващият цвят на Източнобалканската свиня е черният. Срещат се обаче и свине с бели петна или с изцяло бяло-сив цвят. Цветът на копитата, обаче винаги е тъмен до черен.


Дивите прасета имат здраво, масивно и набито тяло, сплеснато отстрани с къси крака. Главата е голяма, продълговата, конусовидна, завършваща с рило. Предната част на тялото й е значително по-висока от задната, като крупата е свлечена. Четината на цвят е сивокафява до сивочерна. След двегодишна възраст при глиганите се виждат зъбите. Дивата свиня е активна през нощта. През деня почива в гъсталаците и се вдига само принудително.


Месото на Източнобалканската свиня не е сухо и при него липсва „острата“ дивечова нотка.


Ето 11 ясни разлики между дивите свине и тези от Източнобалканската порода:


Цвят на възрастните екземпляри
Източнобалканските свине са с предимно черен цвят, но понякога се срещат екземпляри с бяло-сиви петна с различна големина. Дивите прасета са предимно сивокафяви до сивочерни.
Малките прасенца
Малките на Източнобалканската свиня се раждат или чисто черни или с другите окраски на породата, никога на райета. Цветовете с възрастта почти не се променят. Малките на дивите прасета са с ярко контрастна бежово-кафява окраска, набраздена с продълговати кафяво черни линии (ливрета). С възрастта цветът се променя до кафявосиво, ивиците се заличават напълно. Челото на новородените диви прасенца е по-изпъкнало. Характерно за малките диви прасенца е, че тръгват много по-рано (още на 2-рия или 3-тия ден) на преходи с майките.
Опашка
При прасетата от породата Източнобалканска свиня опашката е средно дълга и завита един или два пъти, докато при дивите прасета е къса и права. Когато е изправена е като антена.
Дължина
Дължина на Източнобалканските свине е обичайно от 120 до 150 см, докато дължината на дивите прасета достига до 200 см.
Форма на тялото
Формите на Източнобалканските свине са по-меки и заоблени, дивите остават по-отскокливи.
Особени белези на главата
При Източнобалканската свиня главата е средно дълга - 30-35 см, с по-късо рило и прав до леко вдлъбнат профил, а при дивите свине главата е пpoдългoвaтa c фopмa нa ĸoнyc, дълго рило, леко пречупен гърбав профил.
Особености при очите
Очите при Източнобалканската свиня са разположени от двете страни на челото, докато при дивите прасета те са по-малки и разположени отпред на челото.
Височина на холката
Височината на холката над плешките при Източнобалканските свине е до 80-90 см, а при дивите прасета е до 120 см.
Гръден кош
Дивите прасета се различават от Източнобалканската свиня по много силно развития гръден кош, който е до 2/3 от тялото.
Гръб и поясница
Гърбът и поясницата при Източнобалканските свине са предимно прави или леко изпъкнали, докато при дивите прасета гърбът е с формата на седло с вдлъбната част при кръстеца.
Крупа
При Източнобалканските свине крупата е свлечена към опашката, докато при дивите прасета тя е силно свлечена и тясна.