Животновъди, потребители и учени да влизат в Комисии за проверка на ферми, мандри и търговски обекти, заедно с инспекторите на Министерството на храните и Агенцията по приходите НАП. Това предлагат в писмо до премиера Бойко Борисов и земделския министър Десислава Танева от Национално браншово сдружение на млеко и месопроизводителите, чиито председател е животновъдът от Стара Загора Танчо Колев. 
 
В писмото до институциите, от Сдружението настояват да се създаде тази комисия, тъй като „през последните месеци продължава да се задълбочава кризата в сектор „Мляко“ в следствие на натрупваните и моментни решавани проблеми през последните 20 години. В резултат на неефективната контролна дейност на Българска агенцията по безопасност на храните  продължава предлагането/търгуването на млечни продукти с неизяснено качество и произход, застрашаващи здравето на потребителите. За да защитим българското животновъдство и здравето на потребителите, в т.ч. нашите деца предлагаме въвеждането на следните мерки. 
 
Животновъдите подчертават, че в проверките не са включени представители на БАБХ, „поради липсата на доверие от страна на бранша. След получаване на ясна „картина“ в резултат на по-горе посочените проверки, в последствие регулярния контрол да се извършва от служителите на Българска агенция по безопасност на храните, но при  ясно определени и разписани правила“.