Стремежът на фермерите да извършват поне първична преработка на добиваното месо и мляко намира силна подкрепа на пазара.
 
 
Цените на живите животни у нас падат, но стойността на животинските продукти се увеличава, показват нови данни на Националния статистически институт (НСИ).
 
Цените на живите животни намаляват през третото тримесечие на тази година спрямо миналогодишните с 6,6%, но стойността на животинските продукти се увеличава средно с 4,0%.
 
Спад е отчетен при всички основни категории селскостопански животни. Цените на едрия рогат добитък намаляват с 1,1%, на свинете - с 10,7%, на овцете - с 6,3%, на козите - с 16,7%, и на домашните птици - с 3,0%. При животинските продукти по-високи са цените на кравето мляко - с 4,0%, биволското мляко - с 1,4%, овчето мляко - с 3,5%, и кокошите яйца за консумация - с 20,5%.
 
Цените на продуктите и услугите, които се използват в селското стопанство, са се повишили с 4,0% през третото тримесечие на тази година спрямо същия период на миналата година и с 4,7% спрямо 2017 година.
 
 
Поскъпването на годишна база е при посевния и посадъчния материал - с 5.0%, при електроенергията и горивата - с 6,7%, при минералните торове - с 6,7%, при ветеринарномедицинските продукти - с 2,7%, и при фуражите - с 2,5%. 
 

По-евтини са продуктите за растителна защита с 2,3%.

 
Спрямо 2017 г. през третото тримесечие на 2018 г. по-високи са цените на: посевния и посадъчния материал - с 3.9%, електроенергията и горивата - с 11.4%, минералните торове - с 2.9%, ветеринарномедицинските продукти - с 2.2%, и фуражите - с 1.6%. Намаляват цените на продуктите за растителна защита - с 2.3% 
 
В същото време цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2018 г. се увеличават средно с 6,6% спрямо същото тримесечие на 2017 г. Продукцията от растениевъдството поскъпва със 7,7%, а от животновъдството - с 0,1%. Спрямо предишната година цените на селскостопанската продукция отбелязват увеличение с 1,7%, като в растениевъдството то е с 2,7%, а в животновъдството се наблюдава осезаем спад с 3,7%.
 
 
Конкретно поскъпване на годишна база се наблюдава при зърнените култури - с 10,9%, техническите култури - с 1,9%, пресните зеленчуци - с 4,5%, картофите - с 4,1%, и пресните плодове - с 18,4%. 
 
Увеличение е отчетено при меката пшеница - с 12,0%, ечемика - с 13,3%, царевицата за зърно - със 7,1%, оранжерийните домати - с 11,3%, бялото главесто зеле - с 30,6%, краставиците от открити площи - със 17,8%, оранжерийните краставици - с 50,3%, зрелия кромид лук - с 9,7%, ябълките - с 30,3%, сливите - с 9,2%, орехите - с 55,8%, и кайсиите - с 52,9%. 
 
Понижават се цените на твърдата пшеница - с 10,9%, зрелия фасул - с 4,9%, лещата - с 5,5%, и царевицата за силаж - с 40,5%. Поевтиняването при фуражните култури е средно с 13,4%.