Жът­вата на ечемик в Тър­говищка област приключи при среден добив от всички рекол­тирани площи 358 кг от декар. Това съобщи пред БТА Елена Николова, екс­перт в Облас­тна дирек­ция “Земеделие“. От Дирекцията отчитат, че в срав­нение с миналата стопан­ска година добивите в регион са по-добри. През 2012 г. земеделските произ­водители са приб­рали 323 кг от декар.

В областта с кул­турата са били засети общо 54 737 дка. От тях 453 дка в община Тър­говище са пропад­нали. Най-добри добиви са приб­рали стопаните от община Търговище — 409 кг/дка, в Попов­ско — 369 кг. Най-ниски са добивите в община Омур­таг.

Доб­рата реколта от ечемик в Тър­говищка област и в цялата страна понижи цените, каза още Елена Николова.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!