Търсенето и предлагането на земеделска земя в България намери своя баланс. Липсва голямото предлагане на ниска цена като преди десетина години. Това каза Стайко Стайков, председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи, пред БНР.
 
По думите му най-много се търсят окрупнени парцели, които се напояват, за да се засадят с трайни насаждения. Разпокъсаността и липсата на напояване са причина да не се появява голям външен инвеститор, който би стресирал пазара с по-високи цени или по-голямо търсене.
 
Тенденция е собствениците на земеделска земя, които не я обработват, да я отдават под аренда. Днес рентите вече са пазарни и високи, затова никой не продава земя през причина, убеден е Стайков.
 
Водещи при определянето на цената на парцелите са климатичните и почвените характеристики. Заради по-голямото количество дъждове, плодородната почва и влагата най-високи са цените в областите Добрич и Силистра. Задържане и дори леко падане на цените се забелязва в полупланинските и планинските райони. С около 3-5% са скочили цените в Разградско, Шуменско и Плевенско, където земите също са добри, коментира експертът.
 
По думите му некомасираните неполивни парцели се търгуват средно за 1000–1300 лв. за декар. В посока от Силистра към Добрич сделките достигат 1500–2000 лв. за декар. Според него това е нормално, тъй като там няма земя, която да се предлага, и вече се говори за вторичен пазар.
 
 
Наблюденията на Стайков сочат, че цените у нас са доста по-високи отколкото в Румъния, която разполага с три пъти повече земя. Там парцелите, близо до България, вървят от 100 до 300 евро на декар. Докато от наша страна, по поречието на Дунава, декар се търгува за около 500 евро.
 
Основните купувачи на земя са тези, които имат интереси в земеделието. Рядко се появяват такива, които искат само да инвестират, но те се допитват до добри консултанти, обяснява Стайков.
 
Очаква се скоро Асоциацията на собствениците на земеделски земи да внесе своите предложения в Министерството на земеделието, храните и горите във връзка с подготвяния Закон за земята. Трябва да се работи върху Закона за арендата в земеделието и отчуждаването на имоти, което в момента се прави на цени отпреди 30 години, категоричен е Стайко Стайков.