Селското стопанство е един от трите сектора в страната, които ще увеличат броя на заетите през третото тримесечие на тази година.
 
 
Търсенето на работна ръка ще се повиши в отраслите „Производство“, „Финанси, застраховане, недвижими имоти и бизнес услуги“ и „Земеделие, лов, горско стопанство и риболов“ в периода юли-септември, сочи Обзорното изследване на ManpowerGroup за заетостта за третото тримесечие на 2018 г. 
 
Очаква се аграрният сектор да увеличи броя на служителите си с 12% спрямо сезонно изгладените данни за миналата година.
 
Източник: ManpowerGroup
 
„Намеренията за наемане са по-силни с 4 процентни пункта в сравнение с предишното тримесечие, но намаляват с 4 процентни пункта спрямо същия период на миналата година“, отбелязват анализаторите за аграрния сектор.
 
Като цяло, тяхното проучване показва, че 11% от работодателите в българската икономика очакват увеличение на нивата на заетост, само 1% прогнозират намаление, а 82% не очакват промяна. Коригирана спрямо сезонните колебания, нетната прогноза за заетостта  в България е за увеличение с 10%. Проучването включва данни от 620 работодатели от пет региона в страната.
 
„Въпреки скромната прогноза на работодателите за работна ръка по време на летния период, повечето показатели говорят за положителен пазар на труда в България. Прогнозата ни за третото тримесечие не предполага, че ще има значително намаление на работната сила, а че темпото на наемане леко ще се забави в сравнение с предишното тримесечие“, коментира Александър Хангимана, управляващ директор на ManpowerGroup Балкани.
 
Източник: ManpowerGroup
 
Той обясни, че пазарът се движи, от една страна, от сезонността и увеличението на новите сезонни работни места през летния период. От друга страна, технологичният напредък поставя високи изисквания пред бизнес лидерите да обучават и наемат хора с желание да се развиват и способност бързо да се адаптират към нови условия. Уменията, като добра комуникация, работа в екип и креативно решаване на проблеми, стават все по-важни за работодателите във всички сектори. 
 
Най-силни пазари на труда се очакват във Варна и Пловдив, където нетните прогнози за заетостта са за увеличение съответно с 12% и 11%. Работодателите във Варна също споделят възможности за наемане на служители с прогноза за повишение с 9%, докато за Русе и София очакванията са за ръст от 7%.