Сектор „Земеделие“ е изключително важен за България заради заетостта, която осигурява – малко над 7%. Развитието на този сектор означава по-висок доход, заетост и производство на национален продукт, който да бъде национална марка и който има категоричната възможност да върне цената на тази марка и то още в края на настоящия програмен период “. Това заяви министъра на Земеделието и храните Десислава Танева на конференцията на тема Българското земеделие – визия за развитие, организирана съвместно със Световната банка.

 

Реформираната Общо селскостопанска политика е по-добра и по-гъвкава и дава по-голяма възможност в България да бъдат приложени политики, които са адаптирани към структурата на родното земеделие. Танева подчерта, че именно европейските средства по Програмата за развитие на селските райони и по линия на директните плащания, са основата, която е подпомогнала развитието на сектор „Земеделие“.

 

Министър Танева изтъкна, че за да бъде земеделието отрасълът, който винаги е давал  основния поминък и заетостта на населението, трябва да бъде постигната неговата конкурентоспособност на пазара на общността и равнопоставеността на българския земеделски производител.

 

„ Трябва да обединим усилията си и да отстояваме единни позиции, за да намерим решения за това какво следва да се направи, за да имаме едно развито, пазарноориентирано и конкурентоспособно земеделие, с ясна визия и стратегия.

 

Танева обясни, че именно начинът на финансиране от първия програмен период е дал добър стимул за развитие на зърнопроизводството и в момента страната ни може да се похвали с ефективно и конкурентноспособно такова. „Надяваме се, че чрез реформираната Общо селскостопанска политика, чието прилагане започнахме от тази година с директните плащания и отворена програма, наистина да мотивира и тези производители, които достигнаха и с помощта на първия програмен период  конкурентоспособност и да ги мотивира в развитието и на останалите производства, които допринасят и за повече заетост“.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!