За първи път България планира пилотно в Северозападния район да бъде приложен моделът на интегрираните териториални инвестиции и разработването на Интегрирана стратегия за териториално развитие. Това каза вицепремиерът Зинаида Златанова по време на първата работна среща за включването на Северозападния район (СЗР) в Споразумението за партньорство за периода 2014-2020 г.

 

„Дискусията е свързана с ангажимента, който правителството пое за намаляване на различията между регионите, както и амбицията ни в следващия програмен период средствата от европейските фондове да достигнат до най-нуждаещите се граждани“, каза Златанова, цитирана от “Монтана днес“. Според авторите на проекта за анализ самотрансформацията на този район на страната е невъзможна и е налице нужда от фокусирана регионална политика и целенасочена подкрепа. При изготвянето на проекта е отчетено, че Северозападният райoн е не само най-бедният български и европейски регион, но и регионът с най-малки възможности за генериране на растеж и изпреварващо развитие.

 

Предимствата на региона, които би следвало да се използват, са геостратегическото положение, двете гранични зони, излазът на река Дунав. Най-големите проблеми на региона са свързани с ограничения демографски потенциал, липсата или амортизираната базова инфраструктура, натискът върху социалната система в региона, отчита проектът. Земеделието, туризмът и транспортно-логистичният бизнес са трите ключови сфери, в които следва да се инвестира в региона с оглед постигането на бърз ефект, се посочва още от експертите.

 

Те смятат, че има потенциал за повишаване добавената стойност на земеделието. Ще бъде създаден орган на Северозападния район за планиране, който да координира цялостния процес по изпълнение на интегрираните териториални инвестиции и на плана за действие към Стратегията. През месец ноември ще се състои конференция с кметове на 51 общини от СЗР, с областните управители на петте области, както и със заинтересовани страни.


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!