До 13 август производителите на зеленчуци могат да подават заявления за отпускане на минимална помощ De Minimis, съобщиха от Държавен фонд Земеделие. Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”.

Финансовият ресурс, предвиден за прилагане на държавна помощ за зеленчукопроизводителите е 1 500 000 лв. Средствата са част от реализирания остатъчен ресурс по приключили схеми за прилагане.

Mалките по размер субсидии De Minimis помагат на местните производители, като според европейското законодателство не влияят върху търговията и конкуренцията между държавите-членки. Един земеделски производител има право да получи De Minimis до 14 668.70 лв. за период от три данъчни години, посочват от ДФЗ.

Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” взе решение за отпускане на минимална помощ De Minimis и на производителите на ориз. Крайният срок за подаване на заявления за тях е 9 август.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!