Приемът на заявления за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя започна от началото на този месец и ще продължи до 29 юни 2018 г.
 
 
Общата площ, за която могат да бъдат предоставени разрешения по този прием, е 605.83 ха, съобщи Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ). От ведомството уточниха, че разрешителният режим на засаждане е уреден с Наредба № 9 от 26 май 2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя.
 
Разрешения за нови насаждения са необходими на производители, които желаят да засадят лозя, но не разполагат с права, които да преобразуват или с лозови насаждения, които да изкоренят и презасадят. 
 
Заповедта за приема, както и образци на документи по процедурата, са публикувани на сайта на ИАЛВ в раздел „Заявления". Следващият прием на документи за издаване на разрешения за засаждане на нови лозя ще се състои през периода май-юни 2019 г.
 
Полезно е стопаните да знаят, че по действащото законодателство засаждането на нови лозя не получава подкрепа по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 – 2018 г.
 
По данни на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) през миналата година площите с лозови насаждения в страната са били 63 952 ха. Произведеното грозде е с 5% по-малко спрямо предходната година. Около 3% от площите в стопанствата за заети от млади лозя, които все още не дават плод.