С успешно осъществен прием започва новата учебна година Професионалната гимназия по земеделие в Кнежа. Директорът на гимназията инж. Светлана Калапишева, заяви пред Фермер.БГ, че интересът на младежите към аграрните специалности, които училището предлага, е сериозен. Обянява го с факта, че районът на Кнежа е земеделски. И допълва, че паралелката „Растителна защита и агрохимия“, например, е била сформирана още на първия етап на класиране. „Имаме добра връзка с местния аграрен бизнес и част от нашите ученици започват работа в земеделските фирми и кооперации след завършване на училище. Друга част от възпитаниците ни продължават обучението си в селскостопански висши учебни заведения. Имаме договорни отношения и работим съвместно с Аграрния университет в Пловдив и с Русенския университет“, разказа инж. Калапишева.

Местните земеделски бизнес структури помагат на училището при осъществяването на практиките на младежите. „В момента работим по проект „Ученически практики“, по който наши ученици ходят на практика в няколко фирми в района, както и в Института по царевицата – Кнежа“, допълни директорката на земеделското училище. ПГЗ – Кнежа разполага с 800 дка собствена земя и голям стопански двор, които изискват сериозни средства за поддръжка.

Инж. Калапишева сподели пред Фермер.БГ, че от тази учебна година в гимназията ще има специализиран кабинет по бубарство. В ПГЗ – Кнежа се провежда обучение на земеделски производители по мярка 111 от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и към бубарството има интерес за включване в организираните обучителни курсове. Новата учебна година ПГ по земеделие в Кнежа започва с около 350 ученици. Те ще имат възможност да получат добро професионално образование и благодарение на успешно реализирания през миналата учебна година проект по програма за модернизиране на професионалното образование на Министерството на образованието и науката (МОН). По програмата училището в Кнежа е закупило нов трактор и дискова брана, а местна аграрна фирма подарила на училището сеялка, слънчоглед за посев и хербициди.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!