Неформално заседание на Съвета по земеделие на Европейския съюз (ЕС) ще се проведе в Милано на 28-30 септември 2014 г. 
 
Основна тема на дискусията ще бъде, как европейското земеделие ще отоговри на предизивикателството за гарантиране на продоволствена сигурност. Българската позиция вижда капацитета на растеж в по-големия добив на суровини, чрез прилагането на нови технологии и чрез ефективна организация на хранителната верига.
 
Инструментите, които трябва да се изпозлват за вбъдеще, относно провеждането на актуална политика срещу тези предизвикателства, трябва да бъдат насочени към подобряване на селскотостопанското производство и производителност, за да се отговори на нарастващото търсене на селскостопански стоки. Освен това е необходимо да се работи и за инструменти за управление на риска с цел изграждане на капацитет за управление, както и да се намалят рисковете свързани с нестабилните цени на храните, особено в най-бедните страни.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!