Площите, заети със зърнени култури у нас, са се увеличили за една година с 4% и достигат 1 942 782 хектара.
 
 
Това показват данни от интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ), представени от министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов в рамките на на парламентарния контрол. Данните са за стопанската 2017/2018 г.
 
Физически лица обработват близо 22% от площите. На кооперациите се падат 10%, а върху 68% зърнопроизводството се извършва от фирми юридически лица и еднолични търговци. Тази информация министърът представи в отговор на искане от народните представители проф. Светла Бъчварова и Георги Гьоков.
 
Площите, заети със зърнени култури, които се обработват от физически лица, са повече от тези, които за които се грижат фирми в областите Благоевград, Кърджали, Кюстендил, Перник и Смолян. От друга страна кооперациите в зърнопроизводството са най-силни в областите Добрич, Пловдив, Бургас, Варна, Търговище, Русе и Силистра.
 
    Разпределение на площите със зърнени култури по области и статут - 2017/2018 г.
Източник: ДФЗ и МЗХГ