Производството на пшеница от реколта 2014 възлиза на 4 870 хил. тона. Това сочи анализ на Министерството на земеделието и храните. 
 
Реколтираните площи през тази година са общо 11 545 хил. дка или 98,9% от засетите площи. Средният добив на пшеница за страната от 422 кг от декар остава без съществена промяна спрямо миналата година, сочат данните на МЗХ.
[news]
По данни на Националната служба по зърното най-много е произведената пшеница от ІІ–ра Б група – 44,41%, следвана от ІІІ–та група – 41,52%; ІІ–ра група – 11,45% и І-ва група – 2,48%.
 
Към трета група попада определено количество пшеница със сравнително добри хлебопекарни показатели, която е напълно пригодна за производство на хляб и хлебни изделия. Това количество съставлява 22,21% от групата и може да се обособи като ІІІ+ група.
 
Средните стойности на основните показатели, които определят качествената характеристика на зърното от реколта `2014 са:
 
съдържание на влага: 12,7% ± 0,8%;
хектолитрова маса: 75,9 ± 2,8 кг/хл;
добив на мокър глутен: 24,5% ± 3,6%;
отпускане на глутена: 8,3 ± 2,6 мм; 
число на хлебопекарна сила: 53,2 усл. ед. ± 7,6 усл. ед.; 
съдържание на протеин: 12,3% с.в. ± 1,3% с.в.; 
число на падане: 290,5 секунди ± 68,7 секунди.


Ситуационно-перспективен анализ на пшеница и ечемик за пазарната 2014/15 година

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!