Добивите от розов цвят тази година ще са по ниски, но очакванията на производителите са те да се компенсират с по-високите изкупни цени. За реколтата, цените, работната ръка и хода на розобер 2015, Фермер.БГ разговаря със Зара Клисурова, която отглежда 70 декара рози в Карловския регион и е председател на Националния клонов съюз на производителите на етерично маслени, маслодайни и енергийни култури в България.
 
Г-жо Клисурова, как върви прибирането на розов цвят?
Кампанията започна, в техническо отношение мисля, че няма проблем. На пазара на розопреработвателите има средства да изкупуват розовия цвят. Плащанията са ежедневни, цената е добра, така че пазарът тръгна нормално.
 
Какви са добивите? Розоберачите споделиха, че тази година събират по-малко цвят в сравнение с миналата, това така ли е?
Определено е така, защото броят на формиралите се розови пъпки, спрямо миналогодишната реколта е по-малък. По-малък ще бъде и добивът. Надяваме се и имаме надеждата, че компенсацията от по-високите изкупни цени ще компенсира производителите тази година.


В тази връзка какви са изкупните цени ?
Изкупните цени стартираха от 2,30 лв. и бързо се повишават от 2.50, - 2.60 до 3 - 3.40 лв.,това е цената в последните дни. За утре очакваме цена 3.50 лв./кг, така че розопроизводителите тази година не могат да се оплачат като цена. Розопреработвателите също виждат, че реколтата няма да покрие като количество миналогодишните добиви и именно на това се дължи надскачането в цените. То е хубаво за розопроизводителите. Не знам обаче дали ще бъде положителен развоя при розопреработвателите. Първо, годината започна без дъждове и това ме навява на мисълта, че при първите преварки рандеманът не е бил добър. Да, последните дни имахме превалявания и дано природата да е както с розопроизводителите, така и розопреработвателите, за да могат да бъдат и те довлни и да имат добър рандеман.
 
Какво е качеството на розовия цвят в сравнение с миналата година?
Миналата година и вие много добре знаете, беше дъждовна година. Като професионалисти бихме казали, че в една дъждовна година или когато има роса по розовите листенца просто устата на розата се отварят и маслото се извлича по- лесно. Тази година розоберът започна при високи температури, което не беше благоприятно, но дай Боже да продължи така както е, което означава, че ще има добър рандеман.
 
Имате ли трудности с наемането на берачи? Какви са надниците им?
Това е един от щекутливите въпроси, с които съответно всички розопроизводители преди кампания срещат трудности. Създадоха се доста розови насаждения, което изисква най- малко на декар да има човек, а в пиковите момента двама до трима души да обират тоиз декар. Работната ръка, която се наема, е предимно от роми и техният брой е недостатъчен за насажденията, които са създадени. Именно за това смятам, че трябва да се работи в тази посока.
 
В тази връзка очаквате ли, че с въвеждането на дневни договори за работниците ще се улеснят производителите?
Не само с дневните договори, но има и друг начин. Аз бях в Министерството на труда и социалната политика, там разговарях с генералната директорка на Дирекция „Човешки ресурси и европейски средства“, и в момента те работят с Министерството на земеделието и храните, през есента да стартират програми за наемане на хора, които са регистрирани в бюрата по труда, съответно на трудови договори в селското стопанство. Знаете, че нашата работа е сезонна, кампанийна работа. Но 8 месеца в годината, както бяха предните работни програми, могат отново и ще бъдат възстановени. Това ще бъде една помощ, а именно розопроизводители да кандидатстват в бюрата по труда и съществуващия фонд за регистрирани на борсата, съответно да влязат реално. Тези европейски пари, които се дават за тяхното подпомагане реално да отидат в селското стопанство, в този труден отрасъл, в който има недостиг на работна ръка.
 
Застраховат ли се розопроизводителите и срещат ли трудности със застрахователите?
Първо ще коментирам периода за застраховките до сега. Много малък брой фермери застраховат своите насаждения и всичко това е ясно, защото всичко опира до финанси. Фермерът гледа просто да вкара средствата в агротехнически, растително защитни мероприятия и те да бъдат извършени както трябва. Малко с недоверие и с риск да загубят реколтата си, не застраховаха. Мога да кажа, че от страна на нашия национален клонов съюз, аз внесох в МЗХ искане за субсидиране на част от застрахователната премия, в която може да регистрират културите. Съответно този проект е спечелен, Брюксел одобри средствата и тази година е факт, че на хората, които са в бранша на етерично-маслените култури ще им бъдат възстановени 65 % от стойността на застрахователната полица. ДФЗ ще поеме тези 65%, а останалите се поемат от съответния производител на етерично-маслени култури. Това вече стартира и на срещите, които правя със земеделците, аз им обяснявам, че трябва да правят застраховки – това е редът, за да може тези средства да бъдат поети от ДФЗ.
 
Участват ли разопроизводителите по мярка 4.1. за какви инвестиции и имат ли притеснения относно одобряването на проектите им?
Аз мисля, че има достатъчно средства, за да се участва по тази мярка. Съответно фермерите от нашия отрасъл инвестират чрез тези проекти в разширяване на техните насаждения и в закупуване на техника. Това са два момента, които са от значение за тяхното добро развитие. Мисля, че интересът към мярка 4.1 е голям, има участници и това е правилният път.
 
Ще има допълнителна субсидия, която ще получават производителите на етерично-маслени култури...
Аз също със задоволство мога да кажа, че в Комисията по Директните плащания към МЗХ, чийто член съм като представител на НПО, беше одобрено да се получи преференциална субсидия на фермери, занимаващи се с етерично-маслени култури. Това ще стане факт по ПРСП през есента и е добра новина и ще даде стимул да се развива нашия отрасъл.
 
Има ли проблем с кражби на продукция и как приемате идеята на Асоциацията на българските села за създаване на селска полиция?
По този въпрос ние сме имали и преди срещи с районните поделения на МВР и имаме разбиране от тяхна страна. Приветстваме тази инициатива на АБС, защото действително са факт кражбите. По време на розоберната кампания много хора крадат от розовия цвят, който с труд са постигнали розопроизводителите. Подкрепям идеята за създаване на Селска Полиция и това ще помогне много за опазване на селскостопанската продукция.
 
Интервю на:
 
София БЕЛЧЕВА
Таня БОРИСОВА
 
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!