През последната седмица се наблюдава активизиране на износа на царевица през „Пристанище Варна“ ЕАД, продиктувано от началото на жътвената кампания. Натоварени са 33,5 хил. тона. За сравнение по същото време мината година такъв експорт не е правен. 

Прогноза: Пазарът на пшеница се отваря в края на септември

Износ на слънчоглед от новата реколта през порта все още няма, сочи последният оперативен анализ на Министерството на земеделието за вноса и износа на зърнени и маслодайни култури.

Между 9 и 15 септември тази година през Пристанище Варна 1 са изнесени също 14,6 хил. тона пшеница, докато експортът на ечемик и рапица продължава да е в застой. 

Относно износа през 2018/2019

От началото на настоящата пазарна година до момента, износът на пшеница през порта е с 21,7% спрямо година по-рано, докато този на рапица и ечемик е респективно с 2,7% и над два пъти повече.

Когато става дума за предишната пазарна година, 2018/19, се отчита намаление на износа и при трите основни есенни култури, сочат предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

През изминалия сезон извън страната са реализирани общо 4 097,1 хил. тона пшеница, 202,1 хил. тона ечемик и 356,3 хил. тона рапица, съответно с 13,8%, 44,5% и 18% по-малко спрямо 2017/18 г.

Статистиката за износа на пролетниците показва, че от септември 2018 г. до юни 2019 г. са изнесени 2 006,3 хил. тона царевица, с 47,3% повече на годишна база. Същевременно, износът на слънчоглед е намалял от 21,9%, до 619 хил. тона.

Относно вноса през 2018/2019

Вносът на пшеница в страната през 2018/19 г. е 49,5 хил. тона, с 12% по-малко спрямо година по-рано. При доставките на ечемик и рапица се отчита по-значителен спад, съответно с 89% до 583 тона и със 70,4%, до 10,7 хил. тона.

Анализаторите сочат нарастване на вноса на слънчоглед на годишна база с 53,3%, достигайки 289,4 хил. тона. При царевицата също има ръст, но по-умерен – със 17,1%, до 25,9 хил. тона.