На 21 септември изтича срокът, в който стопаните могат да подават заявления по извънредната подмярка COVID 1. Съгласно индикативния график еднократната финансова помощ за кандидатствалите розопроизводители ще се изплати в периода 28 септември – 2 октомври. 

ДФЗ: Всички заявления по подмярка COVID 1 са легитимни

Това съобщи земеделският министър Десислава Танева в писмен отговор на депутатски въпрос относно подпомагането на сектора. Тя обобщи по кои мерки и схеми се разпределят парите.

За 2020 г. производителите на рози са държавно подпомагани в няколко направления:

1.    Помощ за компенсиране на разходите за борба с вредители. Предвидени за тази година са 6 млн. лв., като се подпомагат до 37 лв./дка годишно;
2.    Помощ за съфинансиране на застраховане на селскостопанска продукция. За 2020 г. за заделени 1,5 млн. лв. Подпомагат се до 19,50 лв./дка от стойността на застрахователната полица;
3.    Помощ за компенсиране на щети от бедствия. Бюджетът за 2020 г. ще бъде утвърден през септември – октомври. Подпомагат се до 80% от производствените разходи при отглеждане на култури при 100% пропаднали площи;
4.    Помощ под формата на отстъпка от акциза на газьола. Годишният бюджет е 84 млн. лв.
5.    Помощ за инвестиции в стопанства чрез преотстъпване на корпоративния данък с годишен бюджет от около 40 млн. лв.
6.    De minimis за 2020 г. за плодове, зеленчуци, маслодайна роза, винени лозя и пропаднали площи под 100%. Размерът на помощта е общо 19,363 млн. лв., като специално за сектора се дават по 20 лв./дка.

С европейски средства розопроизводителите също могат да се възползват по няколко линии:

1.    Извънредна мярка 21 под формата на еднократно плащане. Производителите на рози могат да кандидатстват по подмярка 21.1, а ставките са:

•    До 1 ха – 900 лв.
•    Над 1 ха до 5 ха – 4 000 лв.
•    Над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.
•    Над 20 ха – 13 500 лв.

2.    Плащане по СЕПП, което не е обвързано с производството. Като допълнение земеделските стопани, отглеждащи рози, получават зелени директни плащания, както и подпомагане по Схемата за преразпределително плащане за първите 30 ха от стопанството.
3.    Младите стопани, които отглеждат маслодайна роза, получават и допълнителна подкрепа по Схемата за млади земеделски стопани, като размерът на подпомагането е 50% от ставката по СЕПП, припомня земеделският министър.