За последните пет години цената на земеделската земя се е покачила почти двойно, посочва Евростат в свой анализ за цените и наемите на земеделска земя в ЕС, актуални към 2016 г. 
 
 
През 2011 г. един хектар земеделска земя у нас е струвал средно около 2 100 евро, докато през 2016 г. цената му се е покачила почти до 4 000 евро, показват изчисленията на европейската статистическа служба. 
 
Най-скъпо, очаквано, са се продавали нивите в Североизточна България,  където един хектар се е търгувал почти за 6 000 евро през 2016 г., при цена от 2 800 евро през 2011 г.
 
Високи цени държи у нас и земята в Северен централен район - 4 600 евро за хектар през 2016 г. при цена от 2 300 евро през 2011 г.
В Северозападния район земеделската земя се е търгувала за около 3 800 евро за хектар (2016 г.) спрямо 2 200 евро пет години по-рано. Съотношението за Югоизточния район е 3 600 евро за хектар (2016 г.) към 1 400 евро (2011 г.).
Почти непроменена, а дори и поевтиняла, се оказва земеделската земя в Югозападния район - 1 166 евро през 2016 г. при цена от 1 190 евро през 2011 г.
 
Арендата на един хектар земеделска земя у нас се е покачила средно с над 60 на сто за разглеждания 5-годишен период - от 153 евро за хектар през 2011 г. до средна цена от 225 евро през 2016 г.
Североизточният район отново държи челно място по най-високи цени на аренда за земеделска земя - 327 евро на хектар. Югозападният район е с най-ниски цени за аренда на земеделската земя - 112 евро за хектар през 2016 г., отчита Евростат, цитирани от БТА.
 
Най-скъпо се продават нивите в Нидерландия 
Нидерландия отбелязва най-скъпата изкупна цена на един хектар обработваема земя в Европейския съюз през 2016 г. - средно по около 63 000 евро за хектар.
 
 
Най-висок ръст в цените на нивите за периода 2011 - 2016 г. е отчетен в няколко страни-членки на ЕС: Чехия (трикратно увеличение), Естония, Латвия и Унгария - двойно увеличение.
Най-ниско национално ниво за земеделска земя е регистрирано в Румъния - един хектар ниви там е струвал средно около 2 000 евро през 2016 г.
 
Най-скъпата земеделска земя на регионално ниво в целия ЕС през 2016 г. е била регистрирана в района на Лигурия, Италия - средно 108 000 евро за хектар.
Наемането на един хектар земеделска земя е било най-скъпо отново в Холандия - средно около 800 евро на хектар.
 
Арендата на земеделска земя е била най-ниска в Латвия - средно 45 евро, отчита европейската статистика.
Нивото на цените на земята зависи от редица национални, регионални (климат, близост до водоизточници) и локализирани фактори (качество на почвата, наклон, дренаж и др.), както и от пазарните сили на търсенето и предлагането, включително влияние на правилата за чужда собственост, отбелязват от Евростат.
 
В изследването няма налични данни за цените и арендата на земеделската земя в следните страни-членки на ЕС: Белгия, Германия, Гърция, Италия, Кипър, Малта, Португалия и Франция.