Средните цени на яйца за консумация в ЕС и България през м. май 2013 г., спрямо същия период на 2012 г., бележат значителен спад, като по-съществен е този на цената на европейския пазар – с 26% (158,98 евро/100 кг или 0,194 лв./бр.). Намалението на цената на яйцата в България е по-малко – с 12% (118,44 евро/100 кг или 0,140 лв./бр.).

Това сочат данни за цените на яйцата и птичето месо, публикувани в интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.

През м. май 2013 г. средната цена на замразено бройлерно месо, регистрирана на българския пазар е била 168,13 евро/100 кг или 3,288 лв./кг. Със 17,2% по-висока е цената на бройлери в ЕС – 196,98 евро/100 кг (3,853 лв./кг). За посочения период във Финландия, Италия, Швеция и Дания цените се движат на нива значително по-високи от средната за Съюза – около и над 250 евро/100 кг, докато най-ниски равнища отбелязват цените в Полша (150,27 евро/100 кг) и Латвия (153,14 евро/100 кг).

През май 2013 г., спрямо май 2012 г. цените на замразени бройлери на европейския пазар са незначително по-високи – с 3% (190,97 евро/100 кг – май 2012 г., или 3,735 лв./кг), но като цяло на годишна база, движението им е с минимални отклонения. За разлика от европейските, цената на българския пазар на бройлери е по-динамична, като дори отбелязва по-висок ръст – с 5,3% (159,63 евро/100 кг – май 2012 г., или 3,122 лв./кг).
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!