Схемата на прилагане на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) е тежка и тромава и това съвсем естествено поражда недостатъци, с които ние трябва да се борим, коментира зам.-министър Явор Гечев по време на отчета за свършеното по ПРСР 2007-2013 г. Той беше категоричен, че земеделието е тежък сектор и се нуждае от стратегически политики. Гечев обобщи направеното в ключови аграрни сектори.

 

„Ще започна с животновъдството, защото всички говорят, че то е приоритетен сектор, но като че ли нищо не е правено, за да бъде животновъдството наистина приоритет“, заяви Явор Гечев. На първо място той постави законовата промяна на забраната за отглеждане на животни в населените места. „Свалихме квотата за подпомагане до 3 крави, вместо до 10 крави, както беше преди, защото едно семейство в Родопите, например, се издържа с 3 крави. Отворихме много широко вратите за директните продажби на животинска продукция. Като сериозно постижение мога да посоча и промяната в наредбите по отношение на преструктурирането на малките ферми.

 

Вместо изискването всяка от тя да има млекосъбирателна вани, вече се изисква да имат само хладилни съоръжения за съхранение на млякото“, обобщи Гечев облекченията, направени за дребните фермери, за да могат да покрият изискванията за първа категория ферма. Зам.-министърът изтъкна, че договорираното е гарантирало отсрочването на затварянето на 30 000 малки ферми. В следващата Програма са заложени и гарантирани средства за изграждането на 200 общи за малките населени места млекосъбирателни пунктове, което е още едно облекчение за малките фермери с до 50 животни.

 

„По отношение на зеленчукопроизводството свършихме изключително добра работа във връзка с вътреобщностните доставки. Регулирахме пазара на зеленчуци – в момента на второ четене в Народното събрание е общ проект на МЗХ и МФ за цялостна система за вътреобщностните доставки, която трябва да заработи от началото на 2014 година. По този начин ще бъдат спрени измами с ДДС“, коментира Гечев.

 

Той посочи, че за да няма загуби на средства по ПРСР, причинени от грешки, от МЗХ са направили цялостен кадастър на земеделската земя, както и регистър на земеделските производители. „Земеделието е тежък сектор и повечето неща, които работим в момента, ще ги видите като резултат след месец юни догодина. Но това по никакъв начин не означава, че не трябва да работим и по стратегическите политики, от които секторът се нуждае“, обобщи зам.-министър Явор Гечев.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!