Част от въпросите, които членовете на Консултативния съвет по животновъдство поставиха пред ръководството на Министерството на земеделието и храните, бяха свързани с поставянето на ушните марки и контрола на процеса. По отношение на контрола на ушните марки, начина на купуване на марките и начина на маркиране на животните, зам.-министър Явор Гечев подчерта, че наредбата за ушните марки е факт, а на второ четене минаха и промените в Закона за животновъдството.

 

„В документите е записано, че вече всеки животновъд има право сам да си маркира животните, както е в цяла Европа. Всеки животновъд може да си закупува ушни марки откъдето намери за добре и на каквато той самият прецени цена, стига да не е по-висока от референтната цена, която сме задали. В 5-дневен срок след като маркира животните, фермерът трябва в писмен вид да подаде информация (може и в електронен вид) на ветеринарния си лекар. Негово пък е задължението в рамките на 3 дни да ги отрази в системата“, обясни Гечев.

 

Той допълни, че в момента се работи по електронна база данни, където всеки земеделски производител и фермер ще може сам да актуализира анкетната си карта, тоест вече е електронизирана Наредба № 3 за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители. Ще припомним, че преди седмица министър Греков съобщи, че от 22 октомври животновъдите могат да закупуват средства за идентификация за едри и дребни преживни животни от Областни дирекции по безопасност на храните по места. Те трябва да заплатят 60% от стойността им по банковата сметка на съответната Областна дирекция на БАБХ или в брой в касата на съответната областна дирекция.

 

И още, че съгласно Наредба № 6 от 8 октомври 2013 г. стопаните могат да закупуват средства за идентификация от избран от тях производител или търговец на такива средства. Съгласно нотифицираната от Европейската комисия Схема за подпомагане на земеделските производители, ДФЗ ще възстановява 40% от направените разходи от фермерите при закупуване на необходимите им средства за идентификация от всички производители и търговци на средства за идентификация.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!