3 640 лв./ха е допустимият максимален размер на застрахователното обезщетение за финансовата 2022 г. по мярка “Застраховане на реколтата“ от Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Лозарската програма. Ставката бе определена със Заповед на земеделския министър Иван Иванов.

Не изпускайте приеми и плащания през месец май

Лозарите с винени сортове могат да кандидатстват по мярката от 16 май до 15 юни. Нужно е те да са застраховали реколтата си в избрана от тях застрахователна компания преди подаването на заявленията за подпомагане в ДФ „Земеделие”. Загубите се изчисляват на базата на предходния тригодишен период или средното количество за три години с оглед на предходния петгодишен период, като от него се изключва най-високата и най-ниската стойност, уточниха от Фонд "Земеделие".

Застрахователните рискове, допустими за финансиране, са природни бедствия, който унищожават повече от 30% от средния добив. Към тях спадат неблагоприятни климатични явления (слана, буря, градушка, заледяване, силен или проливен дъжд, тежка суша), загуби, причинени от животни, болести по растенията, нашествия от вредители, както и загуби, причинени от пандемии при хората.

Кандидатите могат да получат до 80% от стойността на застрахователните си премии. Образци на документите по мярката „Застраховане на реколтата“ може да видите  ТУК.