Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) утвърди общ финансов ресурс в размер до 23 537 955 лв. за изплащане на втори транш по схемата за Преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството (ПНДЖ1), и схемата за Преходната национална помощ за овце-майки и кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3), за Кампания 2021 г.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

Общо 13 146 388 лв. са средствата за втория транш по ПНДЖ1, а по ПНДЖ3 – до 10 391 567 лв.

От ДФЗ припомнят, че през октомври миналата година 3 729 животновъди вече получиха 18 673 818,16 лв. по ПНДЖ1, а в началото на ноември – 5 227 животновъди с приключили административни проверки по ПНДЖ3 бяха подпомогнати с 13 847 372 лв.

По първата схема право на подпомагане имат стопани, които са отглеждали 10 или повече говеда и/или 10 или повече биволи, регистрирани към 28 февруари 2009 г., и към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания, отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни.

Допустими за финансиране по втората схема са кандидати, които отглеждат 50 или повече животни и отговарят на изискванията на чл. 39 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.

Преходна национална помощ се отпуска само за секторите, за които са предоставяни национални доплащания през 2013 г., като максималният бюджет представлява намаляваща функция от одобрения от ЕК бюджет за схемите за национални доплащания за посочената година.