Подпомагането на групи производители е преходна мярка, която се прилагаше само в новите държави-членки на ЕС до 2013 г. По време на семинар в Пловдив Слави Кралев, началник на отдел „Мерки за пазарна подкрепа” в дирекция „Директни плащания и пазарна подкрепа” на МЗХ, информира, че в новия програмен период мярката няма да се прилага.

 

По отношение на признаването групи производители изискванията са по-ниски – най-малко 4 члена и стойност на предлаганата на пазара продукция в размер на 50 000 евро. Важно условие е група на производители да има одобрен от ДФЗ-РА план за признаване. Друго национално изискване към групите е, че годишните инвестиции не трябва да надхвърлят 1.5 млн. евро. През последните две години в България има тенденция към увеличаване на броя на групите производители – към 2012 г. у нас са признати 12 групи, само за 2013 г. има нови 10 признати групи производители.

 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА!

 

 

Слави Кралев припомни, че групите производители, които изпълняват планове за признаване, са длъжни след това да станат организации на производителите, тоест да отговорят на критериите за организации. „Анализите показват, че една от основните причини за успеха на схемата за групи производители на плодове и зеленчуци е в това, че няма разлика между инвестициите, допустими за подпомагане чрез оперативни програми и чрез планове за признаване.

 

На практика организациите на производители и групите на производители се създават за постигане на аналогични цели и имат еднаква структура и дейност. Освен това при групите производители помощта по оперативните програми не е обвързана с икономически показатели на дейността им. Има разлика и в условията за финансиране – България запази процентът на публично финансиране на 75%“, поясни Кралев. Плановете за признаване на групи производители са 5-годишни. Общият размер на подпомагането е в размер на над 74 млн. евро, от които повече от 70 млн. евро – за инвестиции.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!