В сезона на есенните земеделски дейности редица общини предупреждават фермерите за солените глоби, които ги очакват при замърсяване на пътното платно с кал от селскостопански машини.

Предстоящи приеми, или как се движи изпълнението на ПРСР?

Ежегодно, през пролетта и есента в страната се провеждат акции за недопускане движението на непочистени машини по републиканските и общински пътища. Съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата се забранява излизането на пътя с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали.

Собствениците и/или арендаторите на земеделски земи и гори преди излизане на път от републиканската пътна мрежа трябва да почистят от кал селскостопанската и земеделска техника, тракторите и специализираната строителна техника, пише в съобщението на Община Берковица във връзка с уведомително писмо от Областно пътно управление – Монтана относно замърсяване на пътното платно с кал и отпадъци от непочистената земеделска техника.

При констатиране на нарушения по чл. 25, ал. 2, т. 5 от Закона за пътищата, физическите лица се наказват с глоба от 200 лв. до 500 лв., а при повторно нарушение -  от 500 лв. до 1000 лв.

Санкциите за юридически лица са още по-големи. При нарушение на закона юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 1000 лв. до 5000 лв. съгласно чл. 52 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата и от 3000 лв. до 8000 лв. съгласно чл. 53 от Административно-наказателните разпоредби от Закона за пътищата.

При повторно нарушение по чл. 52 юридическите лица и еднолични търговци се наказват с глоба от 2000 лв. до 7000 лв., а по чл. 53 санкцията е в размер от 4000 лв. до 12 000 лв.