Днес в София, в супер луксозен хотел се проведе национална кръгла маса по идеята за реформи в Селскостопанска Академия и "повишаване на финансирането, тъй като средната заплата е около 450лв". На събитието присъстваха редица представители на браншови организации в селското стопанство, а също депутати и членове на Парламентарната комисия по земеделие.

 

Заместник министъра на земеделието доц.Георги Костов представи в своя презентация идейна концепция за реформи в ССА. Според него концепцията тепърва трябва да бъде дебатирана с всички засегнати страни, а обсъждането да продължи до март 2016 г. Предвижда се през април 2016 г. внасяне на законодателни промени в Народното събрание. Крайната цел според Костов е "Академията да се превърне в полезен и достъпен за бизнеса интелектуален център на българското земеделие, в модерна и привлекателна организация за научно-приложни изследвания и в работещо средство за генериране на иновативни политики в агросектора".

 

Председателят на Селскостопанска академия проф. Тотка Трифонова буквално шокира присъстващите с потресаващата визия на своята презентация. Тя заговори, че е нужно назначаването на икономически директор на ССА и постави на дневен ред добре познатите на агросектора теми с "нужното" субсидиране на Академията.  

[news]

 

Трифонова отчете намалението на желаещите да се развиват в областта на аграрна наука и заяви, че в никакъв случай ССА не трябва да се обединява с БАН, каквито предложения имало. Естествено бяха засегнати деликатно и темите с далаверите със земи и сграден фонд, стопанисвани от ССА. Стана ясно, че прозрачност и публично достъпна информация по темата липсва както в сайта на ССА, така и в този на МЗХ.

 

Нито Трифонова, нито представители на МЗХ, Комисията по земеделие или някой от браншовите организации обаче не подчерта откъде идват едни от основните финансови проблеми на Селскостопанска академия. Фактът, че стотици служители използват активите на държавната служба, а на гърба на това развиват нерегламентирано частна търговска дейност, което е една от добре познатите и дълго премълчавани обществени тайни в аграрния сектор.

 

Финансовите резултати на ССА от собствени приходи, можеха да са съвсем различни, ако научните работници не се бяха превърнали масово в дилъри на западни компании, производители на семена, което от своя страна е в пряк конфликт на интереси. Години наред те осъществяват търговски срещи и сделки дори в публичните сгради стопанисвани от ССА и МЗХ, както и на големи семинари, провеждани под шапката на ССА или МЗХ. Затварянето на очите пред този проблем, който доведе до тотално минимизиране на българските сортове семена в пазарния дял в национален мащаб спрямо вносни такива е един от сериозните в дългосрочен аспект бичове върху финансовото състояние на ССА и подопечните институти. Реформа в науката за земеделието не може да се прави с търтеи в кошера! За да има ефективна промяна, трябва реална реформа, базирана на аналитично мислене!

 

 

 

 


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!