От днес – 14 януари, имитиращите млечни продукти в страната ще бъдат продавани само на обозначени места в магазините, при това опаковани в индивидуални опаковки. 
 
Неотговарящите на тези изисквания продукти трябва да се изтеглят от търговската мрежа, а за спазването на правилата ще следят проверяващи от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това е заложено във влезлите в сила промени в Наредба № 1 за хигиената на храните, с които да защити млякото и млечните храни от имитиращи продукти.
 
Новите правила ще позволят на потребителите да се ориентират по-лесно в избора си на качествени продукти. Каза Симеон Присадашки, заместник-председател на Асоциацията на млекопреработвателите, пред БНТ. 
 
От своя страна Димитър Димитров, експерт от агроминистерството, участвал в наредбата, посочи, че с новите правила се прецизират изискванията за етикетиране - с големи букви, ясно и точно, че продуктът е имитиращ. Ясно трябва да е посочена и заместващата съставка - растителна мазнина или протеин от немлечен продукт, както и неговото количество.
 
Предварителното опаковане на такива продукти ще се извършва само от производителя, а предлагането ще е на отделен щанд.
Отговорността досега беше размита, сега тя се вменява единствено на производителите, изтъкна Присадашки.