Географските означения за селскостопански хранителни продукти, регистрирани и защитени в ЕС,  бяха включени в общодостъпната платформа eAmbrosia - the EU Geographical Indications registers, която стартира през април 2019 г., съобщиха от ГД Агри.

ЕК одобри ново географско означение от България

Новата платформа обединява трите вида географски означения - за вина, спиртни напитки и селскостопански хранителни изделия, които досега се намираха в отделни регистри (DOOR and e-Bacchus). Тя започна работа през април миналата година със списък на регистрираните и защитени вина, после бяха добавени спиртните напитки, а до края на 2019 г. - и хранителните продукти.

Целта на съвременната базата данни е да улесни търсенето и да даде повече прозрачност. Тя е достъпна за всички - производители, потребители, национални и местни власти, бизнес и изследователи, които сега могат лесно да търсят в нея и да получават информация включително за статуса на географските означения - дали са приложени,  публикувани или регистрирани и директна връзка към правното основание, след като веднъж вече са защитени.

Географските означения защитават повече от 3 300 имена на продукти, които дължат характеристиките или репутацията си на своя регион на произход, с характерните му околна среда и специфични умения на местните производители. Целта е да се популяризират уникалните черти на тези специални продукти и традиционната експертиза на техните създатели. Всяко географско означение съдържа специфични стандарти  на изработка на продукта, които гарантират качеството му.