В Системата за електронни услуги (СЕУ) са публикувани цифрови географски данни за заявените за подпомагане парцели по Кампания 2020, съобщиха от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ).

ДФЗ: Отворени приеми през месец юли

Всички земеделски стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели. 

Данните са под формата на shape файлове, които са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти, уточняват от Фонда.

Генерирани са следните файлове в проекция UTM zone 35N:

•    PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;
•    PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
•    PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;
•    BZS_.shp – Геометрия на блоковете на земеделско стопанство;
•    BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
•    BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

В СЕУ са публикувани и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2020) на всеки фермер. Те са достъпни в pdf формат.

От ДФЗ припомнят, че за кампания 2020 заявления подадоха 102 808 земеделски стопани. От тях 20 312 са избрали да получат картите си на хартиен носител. За сравнение през 2019 г. 31 027 кандидати са избрали да получат на хартия, а не електронно, картите на заявените от тях БЗС.

Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.