Публикувани са цифрови географски данни (shp. файлове) за заявените за подпомагане парцели по Кампания 2019. Те могат да бъдат открити в Системата за електронни услуги (СЕУ) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Жътва: Зърното е добре въпреки дъждовете

Всички земеделски стопани, кандидатствали за директни плащания на площ, могат сами да изтеглят графичните данни за заявените парцели. Shape файловете са геометричен географски формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти. Генерирани са следните файлове, в проекция UTM zone 35N:
        • PRC_.shp – Геометрия на земеделските парцели;
        • PRC_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
        • PRC_.dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация; съдържа данни за декларираните култури и схеми за всеки парцел;
        • BZS_.shp – Геометрия на земеделските парцели;
        • BZS_.shx – Индекс към геометрията на обектите;
        • BZS_dbf – Привързан dBASE файл (база данни) с атрибутна информация - съдържа данни за местоположението на блоковете на земеделско стопанство и кампанията, за която се отнасят данните.

В СЕУ са публикувани и карти на блоковете на земеделските стопанства (БЗС), заявени по директни плащания (2019) на всеки фермер, достъпни в pdf формат. 


За Кампания 2019 г. документи подадоха 106 727 земеделски стопани. От тях 75 699 избраха да получат картите си  на електронен, а не на хартиен носител. Съвместно с тях Фондът успя да редуцира с над 50 % използваната офис хартия и консумативи за Кампания 2019, спрямо предходни кампании.

 

"Вярваме, че само съвместните ни усилия ще спомогнат за намаляване на въглеродния отпечатък на всяка следваща кампания по прием на заявления, като проявим нужната екологична отговорност и амбиция", споделят от ДФЗ.


Цифровите географски данни и картите на БЗС са достъпни в индивидуалните профили на земеделските стопани в СЕУ, раздел „Справки“, секция „Специфични справки по конкретни схеми“.