Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) въведе тази седмица допълнителни мерки за биосигурност в свиневъдството заради Африканската чума по свинете (АЧС).
 
 
Новите ограничения са свързани с транспорта и търговията на живи прасета и месо от тях в Северна България. Те се налагат след Решение за изпълнение на Европейската комисията (ЕС) 2019/100 от 22 януари тази година, взето във връзка с обявените огнища на АЧС у нас през миналата година.
 
Най-строги са мерките за свиневъдите от общо осем общини в областите Силистра и Добрич. На стопаните от поименно изброени села се забранява да превозват пресета, освен до кланици и при строги мерки за биосигурност.
 
Добитото там месо и произведените от него месни продукти ще трябва да се означават с предупредителната маркировка „диамант“ за произход от регион с Африканска чума.
 
Ограничения за транспортиране на живи домашни свине и продукти от тях има за цяла Северна България. Движението им се забранява в общо 30 общини от 8 области – Силистра, Добрич, Русе, Велико Търново, Плевен, Враца, Монтана и Варна.
 
 
Изключение от забраната се допуска за движението на домашни свине от индустриални свиневъдни обекти и от фамилни ферми тип „А“. 
По силата на Законът за ветеринарномедицинската дейност статут на фамилна ферма тип А се получава след вписване в информационната система на БАБХ, като всички отглеждани в нея животни трябва да са идентифицирани с ушни марки.
 
Домашните свине от индустриалните свинекомплекси и от фермите тип „А“ ще могат да се придвижват в 15 области в Северна България и в София-област.
 
Забранява се провеждането на пазари и изложби на свине в Северна България.
 
 
Не се допуска също транспортирането на живи диви свине в рамките на страната, към други страни членки и трети страни.
 
В област Варна се забранява свободното пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски. Животните трябва да се отглеждат в оградени помещения и дворове или пасища по начин, който не позволява контакт с диви свине. Забранява се износът на месо и месни продукти от тях.
 
"Върху трупното месо от източнобалкански свине да се поставя здравна маркировка с формата на диамант. Върху прясното месо от източнобалкански свине, месни заготовки и месни продукти, които съдържат такова месо, се поставя идентификационна маркировка с форма на диамант. Реализацията на такива продукти да се извършва само на територията на България", посочва заповедта на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев.
 
Поставят се и допълнителни изисквания при износа на домашни свине и продукти, произведени от тях, към други страни членки или трети страни.