Държавен фонд Земеделие публикува списъци с активите, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, за които могат да кандидатстват бенефициентите. 
 
Утвърдени от земеделския министър Десислава Танева са:
 
Списък на земеделската техника, за която са определени референтни разходи (изтеглете от ТУК: Списък на земеделската техника - мярка 4,1 на ПРСР)
 
Списък с активи, дейности и услуги, за които са определени референтни разходи при извършване на строително-монтажни работи (изтеглете от ТУК: РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ ЗА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО МЯРКА 4,1 ПРСР)
 
Списък с активите, дейностите и услугите, за които са определени референтни разходи при създаване на трайни насаждения по конвенционален и биологичен начин като определените референтни цени включват всички разходи по създаване на трайните насаждения (изтеглете от ТУК: РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ ПРИ СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ ПО МЯРКА 4.1 ПРСР)
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!