Съветът на Европейския съюз (ЕС) прие регламента за преизчисляване на налозите за захар, надвзети през 1999/2000 и 2000/2001 г. 
 
 
Налозите за въпросните пазарни години първоначално са определени с Регламент (ЕО) № 2267/2000 и (ЕО) № 1993/2001 на Комисията. В началото на февруари обаче Съдът на Европейските общности обяви за невалидни двата регламента и постанови, че Комисията е допуснала грешки при изчисляването на годишните налози, а на икономическите оператори са били начислени завишени налози, пише Областна дирекция "Земеделие"-Кюстендил в свой бюлетин.
 
Като резултат възникна необходимост от преизчисляване на налозите и възстановяване на надвзетите суми на операторите. На заседанието на Съвета на 19 февруари 2018 г. министрите на земеделието постигнаха единодушно съгласие по регламента за преизчисляване на налозите за захар, съгласно който общо 195,3 млн. евро ще бъдат възстановени на производителите на захар и производителите на захарно цвекло. От общата сума за възстановяване на надвзетите налози ще бъдат изплатени 93,1 млн. евро, а за разходи за лихви - 102,2 млн. евро. 
 
Българският министър на земеделието и настоящ председател на Съвета Румен Порожанов заяви, че е удовлетворен от решението, което направи възможно "да се поправят грешките от миналото и да се гарантира, че ощетените производители на захар ще бъдат напълно възстановени".