Присъствието на български домати и пипер на вътрешния пазар намалява, но краставиците си връщат доверието на стопаните.
 
 
Това показват нови данни на земеделското министерство и Евростат, цитирани от Центъра за икономически изследвания в селското стопанство (CAPA).
 
Производството на краставици се връща на стабилните си позиции от предходните години. Има нормализация при производството на домати със засилване на оранжерийното производство, докато при пипера продължават низходящите тенденции от последните 5 години“, коментират експертите.
 
 
Аграрната статистика показва, че през миналата година у нас са произведени около 148 хил. тона домати, 67 хил. тона краставици и 52 хил. тона пипер. Спад се отчита при доматите с около 7% на годишна база и при пипера - с 5%. Производството на краставици обаче се увеличава с 37%, след като вътрешният пазар преживя рекордно високи цени.
 
При краставиците нивата на самозадоволяване в България през миналата година са около 98%, докато година по-рано са били 78%. През 2007 г. отчетеният дял на този вид зеленчуци местно производство е 101%.
 
„Нивата на самозадоволяване в страната продължават да се влошават. През 2017 г. самозадоволяването с домати е 70%, докато през 2018 г. делът им е 68%. За сравнение през 2007 г. процентът на самозадоволяване е бил 82%, отчитайки само официалния внос“, отбелязват експертите на CAPA.
 
                                        Изкупни цени на зеленчуци - лв./тон без ДДС
Източник: НСИ/CAPA                                                                                           * Прогнозни данни
 
Оценките на Центъра са, че за пипера нивата на самозадоволяване в страната през 2018 г. са били 71% при 72% през 2017 г. и 87% - десет години по-рано.
 
Цените на едро на повечето зеленчуци през първото тримесечие на годината са по-високи, отколкото през миналата година и са сред най-високите за периода от 2007 г. досега. Наблюдава се 19% увеличение на стойността на оранжерийните домати и 7% спад при оранжерийните краставици.
 
През второто тримесечие на година по оценки на САРА цените на зеленчуците на едро ще паднат с до 30% при краставиците и с до 5% при доматите.