Европейската комисия отвори за кандидатстване програмата за популяризиране на селскостопански хранителни продукти, съобщиха от институцията. По нея ще бъдат предоствени за финансиране общо 200,9 млн. евро през 2020 г.

Вкараха нов регистър за географските означения

Проектни предложения ще се приемат до 16 април 2020 г., като имат право да кандидатстват търговски, производителски и селскостопански организации. Одобрените за финансиране инициативи ще бъдат обявени през есента.

ЕК ще проведе серия от информационни дни по програмата, които ще бъдат отворени за всички потенциални бенефициенти, рекламни агенции и национални власти. Европейският информационен ден е насрочен за 30 януари 2020 г., в Брюксел.

181,4 млн. евро от отпуснатите средства ще бъдат разпределени за съфинансиране на одобрените проектни предложения. 9,5 млн. евро ЕК ще остави за собствени инициативи - участие в изложения, комуникационни кампании и дипломатически офанзиви, водени от еврокомисаря по земеделие и развитие на селските райони, с участието на бизнес делегации.

Програмата си поставя за цел да информира потребителите в ЕС и по света за различните схеми за гарантиране на качеството на производените в Съюза стоки, като географските означения и органичните продукти, например. 8 млн. евро са предназначени за промотиране на пресни плодове и зеленчуци на вътрешния пазар с цел повишаване на консумацията им и насърчаване на здравословното и балансирано хранене сред гражданите.

В програмата могат да се включат два типа проекти - т.нар. "прости" проекти, които са предложени от една или повече организации от една държава и т.нар. "мулти" проекти, в които участват поне две организации, от поне две държави членки на Съюза или поне една европейска организация. Предвидените кампании обикновено продължават в рамките на три години.