Днес – 23 април, ще се проведат два семинара, полезни за фермерите. Първият е в град Плевен. Той е организиран съвместно от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Института по фуражните култури към Селскостопанска академия. 
 
 
Темата на семинара е „Технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Създаване и използване на засети пасищни тревостои“.
 
На семинара проф. д-р Анелия Кътова от Института по фуражните култури ще представи технологични решения за поддържане и подобряване на естествените ливади и пасища. Лекторът ще запознае земеделските стопани с методите за създаване и използване на засети пасищни тревостои.
 
 
Експерти от Националната служба за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014 - 2020 г.). 
Семинарът ще се проведе в град Плевен, ул. „В. Левски” № 1 (бивша сграда на ОАПС), ет. 3, ст. 315
 
Отново днес - 23 април 2019 г., но в град Любимец, ще се проведе съвместна информационна среща - семинар на НССЗ и Аграрния университет  в Пловдив. Темата на срещата е „Отношение на зеленчуковите култури към факторите на околната среда във връзка с прилаганата технология на отглеждане”.
 
 
Доц. д-р Димка Хайтова от Аграрния университет в Пловдив ще запознае земеделските стопани с:
 
- изискванията на зеленчуковите култури към топлината и светлината, както и възможностите за коригиране на светлинния и топлинния режим при отглеждането им на открити площи;
 
- изискванията на зеленчуковите култури към водния режим и реакцията на растенията при воден дефицит или излишък на влага при отглеждането им на открити площи;
 
- изисквания на зеленчуковите култури към почвата и хранителните вещества, възможности за коригиране на хранителния режим;
 
- реакция на различните зеленчукови видове при неблагоприятни условия на отглеждане. 
 
Експерти от службата за съвети в земеделието ще представят възможностите за подпомагане на земеделските стопани по мерките от ПРСР 2014 - 2020 г.
 
Семинарът ще се проведе в град Любимец, обл. Хасково, залата на Община – Любимец, допълват организаторите.