Годината е много благоприятна за развитието на пролетните култури - маслодаен слънчоглед и царевица в Ямболско. Пропаднали площи няма, а състоянието на посевите е много добро и добро. Това обясни Стоян Кунев, директор на ОДЗ-Ямбол пред Дарик.
 
Падналите през месец май дъждове запасиха почвата с влага и дадоха добро начало за развитието на тези култури. Особено благоприятни са валежите през последните дни. Засетите площи с маслодаен слънчоглед в петте общини на областта са 356 000 декара, което е с 30 000 декара повече от миналата година. За сметка на това земите засети с царевица за зърно през последните години намаляват и сега са 9000 декара, обясни той. 
 
Кунев допълни още, че поради повишеното търсене на пазара и допълнителните финансови стимули, бързо се увеличават и насажденията с бобови култури.