Преподаватели, студенти, колеги и приятели честваха 80-годишнината на проф. Николай Тодоров, виден дългогодишен учен и преподавател от секция "Хранене на животните" в Аграрен факултет на Тракийския университет в Стара Загора, съобщха от учебното заведение.

Ректорът на Тракийски университет проф. Иван Станков изнесе пред присъстващите слово за динамичния живот, иновативната преподавателска дейност и световноизвестните научни приноси на проф. Тодоров през годините. Ректорът сподели признателността на ректорското ръководство и на академичната общност на Тракийски университет, за възможността да ползват богатия опит и широтата на личността на проф. Тодоров като мяра за  професионална отговорност, световен мащаб и новаторство, за прецизност в научните изследвания и обучението.

Деканът на Аграрен факултет проф. Радослав Славов високо оцени неговата административна вещина  като Декан, по времето на който Аграрен факултет се превърна в средище на науката, иновациите и престижното образование.

Впечатляващи са многобройните авторитетни публикации на проф. Тодоров у нас и в чужбина, издадените учебници и монографии, лекциите в чуждестранни университети, практическата консултативна дейност, проектите, контактите в България и в чужбина, допринесли много за авторитета на Тракийски университет и за престижа на българската животновъдна наука. 

В знак на признателност и благодарност за творческата и преподавателска дейност, проф. Тодоров беше удостоен с плакет и медальон на Тракийския университет.

Своето уважение и признателност засвидетелстваха Деканът на Аграрен факултет, Деканите на ВМФ и СФ, колеги от катедрата и университета, много гости, приятели и ученици на професора.

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!