През последните няколко години в района около Плевен земеделските производители непрекъснато увеличават площите, засети с рапица. В началото на новата стопанскка година в централната част на Северна България отново се очаква увеличение на площите с тази култура. През миналата година бяха засети над 280 хиляди декара.


Йордан Ангелов, научен сътрудник в Института по растителни генетични ресурси в Садово, води и националната селекция по маслодайни технически култури. Сподели пред Фермер.БГ, че проучването на сортове рапица от цял свят се проучват от екип на института от 80-е години. Първите регистрирани сортове рапица за интродуцирано индустриално отглеждане са от 1989 година, но интензивното отглеждане на тази култура у нас започва след 2003 година.

Рапицата като много добър предшественик на житните култури се вписва в сеитбообората, а и високите изкупни цени са основните фактори, които предизвикват интереса на земеделските производители, смята селекционерът. Ето защо в България  през последните 3-4 години непрекъснато се увеличават площите с рапица. Очакванията за новата стопанска година са площите да достигнат поне 1.5 милиона декара.


В Плевенска област стопаните вече интензивно сеят рапица. До момента в областната дирекция "Земеделие" има информация за подготвени за засяване над 200 хиляди декара. Вероятно към края на месеца ще се окаже, че площите са много повече, прогнозират агроексперти. Засетите до момента площи са над 100 000 декара. Най-много са засетите площи в община Левски и Никопол, интензивно и повече в сравнение с миналата година площи с рапица сеят и земеделските производители от община Долна Митрополия.


В община Никопол тази година отрано започнаха и сеитбата на хлебната пшеница. В крайдунавския район са засети първите декари с пшеница.