Необходимостта от пазари и борси на земеделски производители е тема, която се коментира отдавна и за която има уверение от Министерството на земеделието и храните (МЗХ), че ще бъде реализирана в новия програмен период 2014-2020 г. Идеята за създаването на специализирани борси за производители от нов тип обедини много хора, дори в социалната мрежа Фейсбук беше създадена група с цел популяризиране на идеята. В свое писмо до МЗХ Славейко Йорданов, брокер в Британска компания, прави обстоен анализ на предимствата на създаването на специализирани пазари за производители от нов тип. Йорданов определя идеята като „крачка в бъдещето“.

 

В отговор на писмото на Славейко Йорданов зам.-министърът на земеделието Явор Гечев е категоричен: „МЗХ е убедено в ползите от борси и пазари на земеделски производители, защото на подобни пазари стопаните имат възможност да предлагат директно продукцията си на потребителите, без прекупвачи, които изкупуват земеделската продукция на много ниски цени. Основното икономическо предимство на този вид пазарни отношения е липсата на посреднизци и конкурентните цени.

 

МЗХ проведе много срещи със земеделски производители на плодове и зеленчуци, кметове на общини и областни управители като целта беше да се обсъдят възможностите за определянето на общински терени за пазар на производители на плодове и зеленчуци“, четем в отговора на зам.-министъра. По думите на Гечев, кметовете на общини са отворени към идеята, такъв пазар има вече изграден в Пловдив. МЗХ и Министерството на земеделието и развитието на селските райони на Румъния работят по общ проект за изграждането на обща зеленчукова борса в някои от крайдунавските градове с цел директна връзка между производители и търговци от двете страни на Дунав.

 

В ПРСР 2014-2020 г. ще се предоставят средства за стартова помощ на неземеделски дейности на територията на селските райони в страната като кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в материални и нематериални активи и за развитие както на съществуващи неземеделски дейности, така и за стартиране на нови такива. Общините ще могат да кандидатстват с проекти по ос 3 „Подобряване на качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост в селските райони“ и по ос 4 „Изграждане на местен капацитет и подобряване на местното управление“ с проекти за изграждане на съвременни пазари и борси на производители на тяхна територия.

 

Подкрепа за изграждането на специализирани борси за производители изрази и министър Димитър Греков. По думите му МЗХ предвижда в следващия програмен период да акцентира върху изграждането на малки тържища, които ще позволят на земеделските производители да реализират директно продукцията си. Греков допълни, че в отдалечените селски райони се предвижда и изграждането на малки преработвателни предприятия за първична обработка на земеделска продукция.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!