В Добричка област инвестициите за купуване на земя намаляват с 5,2 процента на годишна база, съобщават от териториалното статистическо бюро своите последни данни за придобиването на дълготрайни материални активи през 2017-а, пише novini.bg. 
 
 
Вложенията в земя представляват 5,8 на сто от целия обем на направените инвестиции през годината. Общо в аграрния сектор през 2017-а са вложени 118 600 000 лева за дълготрайни материални активи.
 
Във всички сектори на икономиката в Добричка област средствата за купуване на дълготрайни материални активи достигат 335 700 000 лева като е отбелязан ръст с 14,3 на сто в сравнение с предходната година. Най-много инвестиции в размер на 130 300 000 лева са направени в сектора на услугите - търговия, ремонт на автомобили, транспорт, складиране и пощи, хотелиерство и ресторантьорство, посочват от статистическото бюро. Този сектор и селскостопанският отрасъл заедно формират 74,1 на сто от общия обем разходи за материални активи.
 
В променената структура на разходите за придобиване на активи по видове се вписва и спадът с 1,1 пункта на вложенията в транспортни средства. Намаляват и разходите - с 0,1 пункта, за машини, производствено оборудване и апаратура.
 
В същото време се отбелязва ръст от 4,7 пункта на инвестициите в сгради, строителни съоръжения и конструкции, според статистическите данни.