Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) взе участие в стратегическа дискусия за бъдещето на проекта „Хляб на мира”, която се проведе наскоро в Берлин.
 
На срещата присъстваха представители на земеделските министерства и неправителствените организации от шест държави-партньори в проекта: Германия, България, Естония, Литва, Латвия и Унгария, като България бе представена от Мариела Йорданова от НАЗ, съобщиха от асоциацията. 
 
В рамките на срещата са били обсъдени перспективите пред проекта „Хляб на мира”, като за преломна точка бе определена 2024 г., която маркира 35-тата годишнина от падането на Берлинската стена и краят на цикъл от ротационни домакинства на ежегодната конференция „Мир и земеделие”. 
 
„Разработи се проект на дългогодишна стратегия, в рамките на която участниците се ангажираха със задълбочаване на връзките между партньорите чрез по-чести срещи, въвличане на нови организации – младежки, неправителствени, по-добро взаимодействие със земеделските министерства и европейските институции и продължаване на дейността за опознаване, запазване и популяризиране на традициите на държавите членки на Европейския съюз от Централна и Източна Европа“, информираха от асоциацията. 
 
Конкретни предложения за развитието на проекта от страна на НАЗ са били да се изгради и развие платформа за комуникация между участниците, а заедно с това да се разработи и дългосрочна стратегия, като един от фокусите й да е разискването на актуалните проблеми в сектор. 
 
В бъдеще проектът ще сформира инициативи за привличането на млади хора към каузите земеделие и опазване на традициите. НАЗ даде пример за добрата си практика да включва млади фермери в редиците и ръководството си, като изтъкна, че двама от заместник-председателите на УС на НАЗ попадат в тази категория.
 
Отправи се предложение за съвместно организиране на младежка международна конференция в сътрудничество с Русенския университет, в рамките на която да бъдат представени и обсъдени перспективите пред младите за включване в сектора, различните възможности за получаване на селскостопанско образование в крайдунавските държави, и т.н., информират от организацията.