Откритите площи, засадени със зеленчуци, са се увеличили значително през миналата година, като е прибрана реколта от 107 758 хектара.
 
 
Ръстът е съществен, като се има предвид, че година по-рано тези площи са били 71 400 хектара, стана ясно от нови данни на аграрната статистика към земеделското министерство.
 
През 2017 г. при оранжериите е отчетена тенденция към увеличаване на терените до общо 966 хектара, като те са използвани средно за производството на 2,06 зеленчукови реколти. За 2018 г. обаче не са публикувани данни за площта на оранжериите и тяхната използваемост.
 
Зеленчуковата реколта като цяло се увеличава за година от 831 084 тона на 906 232 тона, като има от 9%. В тези количества влизат добивите от оранжериите. През 2017 г. те са били 102 234 тона, а година по-късно са отчетени 130 944 тона.
 
 
Аграрната статистика потвърждава наблюденията, че миналата година е била добра за производството на картофи. Националната реколта от тази култура се е увеличила от 227 800 тона на 261 594 тона.
 
При доматите, пипера и дините обаче е налице спад, който се обяснява с проблемите на пазара и неблагоприятните валежни условия през 2018 г.
 
Реколтата от домати намалява през последните две години от 158 800 тона на 148 077 тона. Количествата прибран пипер намаляват от 54 500 тона на 51 958 тона, а при дините спадът е от 108 100 тона на 94 995 тона.
 
При някои от основните зеленчуци се наблюдава спад на средния добив от хектар. При доматите намалението е от 23 434 кг/хектар на 21 815 кг/хектар, а при краставиците – от 22 696 кг/хектар на 17 515 кг/хектар.
 
Увеличение на средния добив има при картофите, тиквичките, пипера, патладжаните и други.