Емисиите парникови газове от селскостопанската дейност нарастват в светове мащаб с 1,6% годишно през десетилетието след 2000 г.

Тези данни оповестиха от Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО).

Отделените в следствие на селскостопанска дейност вредни емисии са достигнали през 2010 г. 5 млрд. тона еквивалент на въглероден диоксид. Това се равнява на 10 процента от всички антропогенни емисии на парникови газове.  

Най-голям „принос“ за замърсяването на околната среда от агросектора имат животновъдството, както и влагането на синтетични торове при растениевъдната дейност, посочват от ФАО. Към тези данни не се включват емисиите, причинени при промяна на земеползването, както и при природни пожари.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!