Органичните семена представляват семена, получени от екологично чисти растения, т.е. от такива, които са отглеждани без използването на минерални торове, пестициди, стимулатори на растежа и други агрономически подходи, пише agroxxi.ru.

Проф. Янчева: С дните на полето показваме как науката и бизнесът вървят заедно


По данни от новия доклад на Grand View Research, световният пазар на органични семена ще достигне 4,59 млрд. долара до 2022 г.

Популярността на органичното земеделие и растящата осведоменост за опазване на околната среда доведоха до промени в потребителските предпочитания към хранителните продукти.

По прогнози на експерти тези тенденции ще доведат до ръст на пазара на органични семена в близко бъдеще, особено на развиващите се пазари в Азиатско-Тихоокеанския регион и Централна и Южна Америка. Очаква се, високите разходи за органични семена и недостатъчната осведоменост на потребителите да станат основни фактори за задържане на ръста и развитието на индустрията.

Дефицитът на висококачествени и сертифицирани органични семена представлява един от най-важните проблеми на съвремието и се прогнозира, че той ще се отрази негативно както върху регионалния, така и върху световния пазар през следващите 7 години.

Технологичните достижения, по-доброто управление на ценообразуването и широката дистрибуторска мрежа – върху тези елементи съветват експерти трябва да се съсредоточат участниците в отрасъла, за да постигнат по-добра рентабилност на бизнеса в посочения времеви отрязък.