Европейската комисия (ЕК) отчете успех в намесата си на пазара на краве мляко в периода 2015-2018 г., след като днес беше проведен нов търг за продажба на натрупаните запаси от обезмаслено сухо мляко.
 
 
Запасите бяха освободени предпазливо, като беше запазено пазарното равновесие в подкрепа на млечния сектор за възстановяването му след кризата от 2015-2016 г., смятат експертите на комисията.
 
В периода 2015-2017 г. ЕК изкупи чрез публична интервенция общо 380 000 тона обезмаслено мляко на прах, за да стабилизира пазара и да подпомагане на доходите на земеделските стопани. В края на 2016 г. Комисията започна поредица от месечни и двумесечни публични търгове, така че продукцията да се върне обратно на пазара.
 
„Последният търг ясно показва благоразумния подход на Комисията към управлението на запаса от обезмаслено мляко на прах, 99 % от който вече са успешно пуснати обратно на пазара. Моята цел винаги е била да се използва публичната интервенция като мярка за защита на доходите на земеделските стопани и в това отношение през последните три години не се поддадохме на призивите за намаляване на запасите по различни начини или дори просто за унищожаването им“, коментира комисарят по земеделие и развитие на селските райони Фил Хоган.
 
 
Според него нито един от предлаганите други варианти не би постигнал крайния резултат, който се е получил сега.
 
Две години след началото на интервенцията складовете за сухо мляко вече са празни, а цената на прясното млякото е с 38% по-висока и възлиза на 36 евроцента/кг (70,4 ст./кг) при 26 евроцента/кг през лятото на 2016 г.
 
„Нашият търпелив подход гарантира защита не само на доходите на европейските млекопроизводители, но и на интересите на европейските данъкоплатци. Публичната интервенция за обезмаслено мляко на прах доказа, че тя е ефективен инструмент, особено когато се използва отговорно и ефективно, а проведените днес и в миналото търгове са ясно доказателство за ангажимента на ЕК да подкрепя европейските земеделски стопани, когато обстоятелствата налагат това. Тя показва също, че Общата селскостопанска политика (ОСП) съдържа ефективна „защитна мрежа“ в случай на такова смущение на пазара, на каквото бяхме свидетели през периода 2014-2016 г.“, допълни Фил Хоган.
 
За тръжния процес е осигурена пълна прозрачност онлайн на портала на Органа за наблюдение на пазара на мляко. След днешната продажба на 18 514 тона сухо мляко вече остава едва 1% от общото първоначално количество запаси - от първоначалните 380 000 тона остават само 4 000 тона.
 
От 14-те страни-членки на ЕС, които съхраняваха обезмаслено мляко на прах от името на ЕК, вече само четири притежават малки количества от натрупаните запаси. Следващият търг за такова мляко е насрочен за 7 февруари.