Сеитбата на домати, пипер, дини и пъпеши тази пролет се движи с много по-бързи темпове от миналата година.
 
 
Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) обяви това в седмичния оперативен анализ за основни земеделски култури.
Площите, засети с домати, тази пролет са се увеличили с 87.7% до 8 517 декара. По данни към 3 май полетата с пипер заемат 2 183 декара или шест пъти повече в сравнение със същия период на миналата година.
 
Площите с лен и градински грах също нарастват, макар и по-умерено - съответно с 8.1% и 13.2%.
 
При преобладаваща част от наблюдаваните пролетни култури министерството отчита по-малко засети масиви в сравнение с предишната година. Най-значително е намаление при соята - със 73% до 21 791 декара.
 
Чувствително е изоставането е при слънчогледа. Засетите площи са намалели с 20% до 5 957 670 декара. Неблагоприятната тенденция засяга по-слабо царевицата за зърно. Площите с тази култура са с 4.5% по-малко или 3 519 204 декара. При силажната царевица обаче спадът е със 17% до 86 541 декара.